Vilka är det som läser våra tidningar och besöker våra sajter? Här kan  du bland annat läsa och se hur stor andel av HD:s läsare som bor i  villa, andelen besökare från Malmö på sydsvenskan.se och hur stor andel av HD:s läsare som tjänar mer än 35 000 kr.

https://www.sydsvenskan.se/annonser/marknad/lasarprofiler/index.html#SDSNaringsliv