WRAP på HD eller Sydsvenskan:HD & SDS:
Sid 1: 248 x 296 mm
Sid 2 & 3 : 248 x 372 mm
Sid 4: 248 x 345 mmDessa mått är satsytorna.
Om man vill utnyttja att gå runt hela ryggen på sid 1 + 4, så blir satsytan för sid 1: 258 x 296, och för sid 4: 258 x 345.
På sid 1 är det Sydsvenskan-huvudet i topp som påverkar höjden + en liten ruta för streckkod nere t v, och på sid 4  är det ett adressfält för att printa adresser till tidningar som skall postas.
Skiss "när man vill gå runt hela ryggen"